Tričko s potiskem En Cyklo Pedie

Kód: 15444/P/B/S 15444/P/B/M 15444/P/B/L 15444/P/B/XL 15444/P/B/XXL 15444/P/B/XXX 15444/P/B/XXX2 15444/P/ERN/S 15444/P/ERN/M 15444/P/ERN/L 15444/P/ERN/XL 15444/P/ERN/XXL 15444/P/ERN/XXX 15444/P/ERN/XXX2 15444/P/S/ED 15444/P/M/ED 15444/P/L/ED 15444/P/XL/ED 15444/P/XXL/ED 15444/P/XXX/ED 15444/P/XXX/ED2 15444/P/S/AZU 15444/P/M/AZU 15444/P/L/AZU 15444/P/XL/AZU 15444/P/XXL/AZU 15444/P/XXX/AZU 15444/P/XXX/AZU2 15444/P/S/KR 15444/P/M/KR 15444/P/L/KR 15444/P/XL/KR 15444/P/XXL/KR 15444/P/XXX/KR 15444/P/XXX/KR2 15444/P/S/N 15444/P/M/N 15444/P/L/N 15444/P/XL/N 15444/P/XXL/N 15444/P/XXX/N 15444/P/XXX/N2 15444/P/S/TYR 15444/P/M/TYR 15444/P/L/TYR 15444/P/XL/TYR 15444/P/XXL/TYR 15444/P/XXX/TYR 15444/P/XXX/TYR2 15444/P/S/ST 15444/P/M/ST 15444/P/L/ST 15444/P/XL/ST 15444/P/XXL/ST 15444/P/XXX/ST 15444/P/XXX/ST2 15444/P/S/LAH 15444/P/M/LAH 15444/P/L/LAH 15444/P/XL/LAH 15444/P/XXL/LAH 15444/P/XXX/LAH 15444/P/XXX/LAH2 15444/P/S/KHA 15444/P/M/KHA 15444/P/L/KHA 15444/P/XL/KHA 15444/P/XXL/KHA 15444/P/XXX/KHA 15444/P/XXX/KHA2 15444/P/S/LUT 15444/P/M/LUT 15444/P/L/LUT 15444/P/XL/LUT 15444/P/XXL/LUT 15444/P/XXX/LUT 15444/P/XXX/LUT2 15444/P/S/ERV 15444/P/M/ERV 15444/P/L/ERV 15444/P/XL/ERV 15444/P/XXL/ERV 15444/P/XXX/ERV 15444/P/XXX/ERV2 15444/P/JIN/S 15444/P/JIN/M 15444/P/JIN/L 15444/P/JIN/XL 15444/P/JIN/XXL 15444/P/JIN/XXX 15444/P/JIN/XXX2 15444/D/B/XS 15444/D/B/S 15444/D/B/M 15444/D/B/L 15444/D/B/XL 15444/D/B/XXL 15444/D/ERN/XS 15444/D/ERN/S 15444/D/ERN/M 15444/D/ERN/L 15444/D/ERN/XL 15444/D/ERN/XXL 15444/D/XS/ED 15444/D/S/ED 15444/D/M/ED 15444/D/L/ED 15444/D/XL/ED 15444/D/XXL/ED 15444/D/XS/AZU 15444/D/S/AZU 15444/D/M/AZU 15444/D/L/AZU 15444/D/XL/AZU 15444/D/XXL/AZU 15444/D/XS/KR 15444/D/S/KR 15444/D/M/KR 15444/D/L/KR 15444/D/XL/KR 15444/D/XXL/KR 15444/D/XS/N 15444/D/S/N 15444/D/M/N 15444/D/L/N 15444/D/XL/N 15444/D/XXL/N 15444/D/XS/TYR 15444/D/S/TYR 15444/D/M/TYR 15444/D/L/TYR 15444/D/XL/TYR 15444/D/XXL/TYR 15444/D/XS/ST 15444/D/S/ST 15444/D/M/ST 15444/D/L/ST 15444/D/XL/ST 15444/D/XXL/ST 15444/D/XS/LAH 15444/D/S/LAH 15444/D/M/LAH 15444/D/L/LAH 15444/D/XL/LAH 15444/D/XXL/LAH 15444/D/XS/KHA 15444/D/S/KHA 15444/D/M/KHA 15444/D/L/KHA 15444/D/XL/KHA 15444/D/XXL/KHA 15444/D/XS/LUT 15444/D/S/LUT 15444/D/M/LUT 15444/D/L/LUT 15444/D/XL/LUT 15444/D/XXL/LUT 15444/D/XS/ERV 15444/D/S/ERV 15444/D/M/ERV 15444/D/L/ERV 15444/D/XL/ERV 15444/D/XXL/ERV 15444/D/XS/R 15444/D/S/R 15444/D/M/R 15444/D/L/R 15444/D/XL/R 15444/D/XXL/R 15444/D/XS/PUR 15444/D/S/PUR 15444/D/M/PUR 15444/D/L/PUR 15444/D/XL/PUR 15444/D/XXL/PUR 15444/D/JIN/XS 15444/D/JIN/S 15444/D/JIN/M 15444/D/JIN/L 15444/D/JIN/XL 15444/D/JIN/XXL 15444/D/B/110 15444/D/B/122 15444/D/B/134 15444/D/B/146 15444/D/B/158 15444/D/ERN/110 15444/D/ERN/122 15444/D/ERN/134 15444/D/ERN/146 15444/D/ERN/158 15444/D/110/ED 15444/D/122/ED 15444/D/134/ED 15444/D/146/ED 15444/D/158/ED 15444/D/110/AZU 15444/D/122/AZU 15444/D/134/AZU 15444/D/146/AZU 15444/D/158/AZU 15444/D/110/KR 15444/D/122/KR 15444/D/134/KR 15444/D/146/KR 15444/D/158/KR 15444/D/110/N 15444/D/122/N 15444/D/134/N 15444/D/146/N 15444/D/158/N 15444/D/110/TYR 15444/D/122/TYR 15444/D/134/TYR 15444/D/146/TYR 15444/D/158/TYR 15444/D/110/ST 15444/D/122/ST 15444/D/134/ST 15444/D/146/ST 15444/D/158/ST 15444/D/110/LAH 15444/D/122/LAH 15444/D/134/LAH 15444/D/146/LAH 15444/D/158/LAH 15444/D/110/KHA 15444/D/122/KHA 15444/D/134/KHA 15444/D/146/KHA 15444/D/158/KHA 15444/D/110/LUT 15444/D/122/LUT 15444/D/134/LUT 15444/D/146/LUT 15444/D/158/LUT 15444/D/110/ERV 15444/D/122/ERV 15444/D/134/ERV 15444/D/146/ERV 15444/D/158/ERV 15444/D/JIN/110 15444/D/JIN/122 15444/D/JIN/134 15444/D/JIN/146 15444/D/JIN/158 Zvolte variantu
299 Kč 299 Kč 299 Kč 299 Kč 299 Kč 329 Kč 349 Kč 349 Kč 349 Kč 349 Kč 349 Kč 349 Kč 429 Kč 449 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 429 Kč 449 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 429 Kč 449 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 429 Kč 449 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 429 Kč 449 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 429 Kč 449 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 429 Kč 449 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 429 Kč 449 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 429 Kč 449 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 429 Kč 449 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 429 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 479 Kč 499 Kč 299 Kč 299 Kč 299 Kč 299 Kč 299 Kč 299 Kč 349 Kč 349 Kč 349 Kč 349 Kč 349 Kč 349 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 299 Kč 299 Kč 299 Kč 299 Kč 299 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 399 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč 449 Kč od 299 Kč
Skladem - ihned k potisku Skladem - ihned k potisku Skladem Skladem - ihned k potisku Skladem - ihned k potisku Skladem - ihned k potisku Skladem - ihned k potisku Skladem Skladem - ihned k potisku Skladem Skladem - ihned k potisku Skladem - ihned k potisku Skladem - ihned k potisku Skladem - ihned k potisku K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin Do týdne Do týdne Do týdne Do týdne Do týdne Do týdne Do týdne Skladem - ihned k potisku Skladem - ihned k potisku Skladem - ihned k potisku Skladem - ihned k potisku Skladem - ihned k potisku Skladem - ihned k potisku Skladem - ihned k potisku Skladem - ihned k potisku Skladem - ihned k potisku Skladem - ihned k potisku Skladem - ihned k potisku Skladem - ihned k potisku K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin Do týdne Do týdne Do týdne Do týdne Do týdne Do týdne Skladem - ihned k potisku Skladem - ihned k potisku Skladem - ihned k potisku Skladem - ihned k potisku Skladem - ihned k potisku Skladem - ihned k potisku Skladem - ihned k potisku Skladem - ihned k potisku Skladem - ihned k potisku Skladem - ihned k potisku K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin K odeslání do 48 hodin Do týdne Do týdne Do týdne Do týdne Do týdne Zvolte variantu
Pohlaví
Barva textilu
Velikost textilu
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

 


Detailní informace

Detailní popis produktu

strihy2 

Chceš jinou barvu trička?
Nahoře uvádíme nejprodávanější barvy, které i zpravidla držíme skladem. Pokud chceš jinou, tak můžeš vybrat z barevného vzorníku barvu Tobě zaslíbenou a její kód vepiš do poznámky pro prodejce (před dokončením objednávky). Případně možno také dodatečně napsat na info@pradoch.cz. Budeme se snažit Ti vyjít vstříc.

Barevný vzorník se nachází ZDE.

 

Jak se mám o trička starat?

  • V případě šetrného zacházení potisk trička vydrží i několik let bez ztráty barevnosti.
  • Doporučujeme prát motivem naruby, maximálně 30°, bez sušičky a bez aviváže. 

Jaká používáme trička?

Naše originální trička s potiskem dodáváme pouze na kvalitní a lety prověřená bavlněná trička v gramáži 160g/m2 se silikonovou úpravou pro příjemnější nošení. Využíváme především triček z nabídky značky Malfini. Více informací v sekci náš textil. Na obrázku můžeš číhnout na střih triček, abys měl/a představu, co Ti asi pošleme.

Nevybral/a si si z našich motivů?
Navrhni si vlastní design v sekci VYTVOŘ SI TRIČKO.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Přidat komentář
Nevyplňujte toto pole:

Originální oblečení a doplňky vyráběné přímo v ČR a pod licencí Praďoch.cz. Za kvalitu ručíme vlastními životy.prdoch

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.